Đăng ký tài khoản Yandex đếch cần Số Điện thoại

Last updated on December 27th, 2016

Đăng ký một tài khoản Yandex bạn có thể dùng rất nhiều dịch vụ của Yandex như Mail, Metrica...

Đăng ký một tài khoản Yandex rất đơn giản, link đăng ký tại đây

Đăng ký tài khoản Yandex
Đăng ký tài khoản Yandex

Nhập Số điện thoại, rồi nhấn vào Send code, xong có code bắn về. Thế thôi. Nhấn Register để đăng ký.

Mình thì đăng ký kha khá tài khoản nên không còn số điện thoại nên dùng lựa chọn dùng câu hỏi bảo mật để không cần dùng SĐT thôi. Nhấn vào I don't have a mobile phone number là ra Câu hỏi

Đăng ký tài khoản Yandex không cần Số điện thoại

Chọn câu hỏi và điền câu trả lời, Enjoy thôi.

Xong thì ra cái Profile Dashboard

Yandex Profile Dashboard
Yandex Profile Dashboard

Giờ thì tinh chỉnh, nghịch ngợm đi nhé.

Các dịch vụ Yandex mình thường hay dùng: