Đăng ký Toạ Đàm trực tuyến AdWords Quý 2 - 2016

Last updated on November 3rd, 2016
Google AdWords Logo

Những buổi toạ đàm trực tuyến phát trực tiếp từ Google Asia Pacific là cách hay nhất và dễ dàng nhất để bạn tiếp cận và ôn lại những kiến thức về sản phẩm và chính sách của Google AdWords, những xu hướng quảng cáo mùa, và các cách tối ưu hoá các chiến dịch của mình. Cám ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ nhiệt tình các buổi toạ đàm của chúng tôi trong Quý 1 2016.
Mời các bạn tiếp tục theo dõi các buổi toạ đàm trực tuyến của Quý 2, với công nghệ YouTube Livestream - được phát trực tiếp, và qua boxchat, các bạn có thể tham gia câu hỏi - trả lời trực tiếp. Bạn có thể đăng ký một hoặc nhiều hơn một buổi toạ đàm dưới đây:

1. Quảng Cáo YouTube
Thời gian: Thứ ba, 05/04/2016, 11:00AM - 12:00PM (giờ Việt Nam)
2. Tối Ưu Hoá Chiến Dịch Mùa trong Quý 2
Thời gian: Thứ Ba, 15/04/2016, 11:00AM - 12:00PM (giờ Việt Nam)
3. Ứng dụng Mobile
Thời gian: Thứ Ba, 10/05/2016, 11:00AM - 12:00PM (giờ Việt Nam)
4. Google Analytics Cơ Bản
Thời gian: Thứ Ba, 24/05/2016, 11:00AM - 12:00PM (giờ Việt Nam)
5. Tiếp Thị Lại và Tiếp Thị Lại Động - Remarketing & Dynamic Remarketing (Nâng cao)
Thời gian: Thứ Ba, 07/06/2016, 11:00AM - 12:00PM (giờ Việt Nam)
6. Tối Ưu Hoá Landing Page (cho PC và di động)
Thời gian: Thứ Ba, 21/06/2016, 11:00AM - 12:00PM (giờ Việt Nam)

Đăng ký tại đây