CPC

    Last updated on October 15th, 2016

    CPC (Cost Per Click) là hình thức trả tiền quảng cáo cho mỗi lượt click vào liên kết quảng cáo.

    SHARE
    Previous articleMarketing channel