Tọa đàm AdWords Q1/2016: Cơ Bản về Tối Ưu Hoá Quảng Cáo

Last updated on November 3rd, 2016
Cơ bản về tối ưu hóa quảng cáo Google AdWords
Cơ bản về tối ưu hóa quảng cáo Google AdWords

Trong thời gian vừa qua, có rất nhiều nhà quảng cáo đã đặt câu hỏi về phương pháp quảng cáo hiệu quả nhất với Google Adwords. Vì vậy, thông qua buổi toạ đàm nay, Google muốn gửi tới các bạn những mẹo cơ bản để tối ưu hoá quảng cáo của mình. Buối toạ đàm sẽ thảo luận về tối ưu hoá trên chiến dịch mạng tìm kiếm, mạng hiển thị cũng như là tối ưu theo các mục tiêu tiếp thị khác nhau.

Cơ bản về tối ưu hóa quảng cáo Google AdWords
Cơ bản về tối ưu hóa quảng cáo Google AdWords

Video toạ đàm trực tuyến

Slide buổi toạ đàm cuối cùng trong quý I/2016: