Toạ đàm AdWords: Tối Ưu Hoá Chiến Dịch mùa Quý 2-2016

Last updated on November 3rd, 2016
Google AdWords Logo

Buổi toạ đàm AdWords với chủ đề "Tối Ưu Hoá Chiến DịchTheo Mùa: Quý 2-2016" diễn ra vào lúc 11:00, ngày 19/04/2016. Buổi toạ đàm này rất có ích đối với đối tượng là đại lý quảng cáo hoặc các nhà quảng cáo AdWords đơn lẻ để cập nhật xu hướng quảng cáo mùa. Video buổi toạ đàm trực tuyến trên YouTube:

  Slide buổi toạ đàm tải tại đây